Chung cư Stellar Garden

Địa chỉ dự án

35 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội

Quy mô dự án

Hỗn hợp văn phòng và chung cư cao cấp

Hạng mục

Cung ứng và thi công tấm tường Nucewall ngăn chia văn phòng tại tầng 5.

Thời gian triển khai 

Tháng 11/2020.

 

Cùng chuyên mục