Công bố kết quả thử nghiệm khả năng chịu lửa EI184 của Tấm tường Nucewall T10-50-200-D3

Sản phẩm Tấm tường Nucewall T10-50-200-D3 đã có công bố kết quả thử nghiệm khả năng chịu lửa EI184 tại Phòng thí nghiệm LAS-XD 1471 thuộc ĐH PCCC.

Công bố KQTN khả năng chịu lửa Tấm tường Nucewall T10-50-200-D3

Cùng chuyên mục