Công trình Nhà văn phòng kết cấu thép Đống Đa – Hà Nội

Thông tin dự án

Địa chỉ công trình:

Đống Đa – Hà Nội

Quy mô công trình:

  • Nhà văn phòng 4 tầng + 1 tum kết cấu thép.
  • Tổng khối lượng: Gần 1000m2 tấm sàn Nuce Panel P

Hạng mục

Cung cấp và thi công Tấm sàn Nuce Panel P

Thời gian triển khai 

Tháng 03/2024

Cùng chuyên mục