Công trình Nhà Văn phòng kết cấu thép tại Bắc Ninh

Thông tin dự án

Địa chỉ công trình:

Nam Sơn – Bắc Ninh

Quy mô công trình:

  • Nhà văn phòng 2 tầng, kết cấu thép
  • Tổng khối lượng: Gần 400m2 tấm sàn Nuce Panel P

Hạng mục

Cung cấp và thi công Tấm bê tông cốt liệu rỗng Nucewall

Thời gian triển khai 

Tháng 04/2024

 

Cùng chuyên mục