Công trình Nhà xưởng tại Hưng Yên

Thông tin dự án

Địa chỉ công trình:

Văn Lâm – Hưng Yên

Quy mô công trình:

  • Vách ngăn cháy cho nhà xưởng
  • Tổng khối lượng: Hơn 1000m2 tấm tường T10-50-200-D3

Hạng mục

Cung cấp Tấm bê tông cốt liệu rỗng Nucewall

Thời gian triển khai 

Tháng 04/2024

Cùng chuyên mục