Nguồn lực công ty Nucewall

I. Nhân lực:

 • Giám đốc công ty: 01 kỹ sư xây dựng
 • Giám đốc và kỹ thuật nhà máy: 01 kỹ sư xây dựng, 01 kỹ sư kết cấu bê tông, 01 kỹ sư tự động hóa
 • Đội ngũ kinh doanh: 05 cử nhân kinh tế, 01 Thạc sỹ – Kỹ sư xây dựng
 • Phòng Chăm sóc khách hàng: 05 kỹ sư xây dựng
 • Kế toán – hành chính tổng hợp: 01 Kế toán trưởng, 02 kế toán nhà máy, 04 kế toán công ty, 01 thủ kho, 01 hành chính.
 • Đội ngũ công nhân nhà máy: Gồm 03 đội thợ mỗi đội gồm 10 công nhân.
 • Ngoài ra công ty luôn sẵn sang có đội ngũ hỗ trợ thi công từ 15-20 người.

II. Năng lực sản xuất

1. Cơ sở hạ tầng

Diện tích nhà máy sản xuất: 18.000 m². Trong đó:

 • Diện tích nhà mái che
 • Diện tích nhà văn phòng và nhà ở công nhân
 • Diện tích kho vật liệu
 • Diện tích bãi chứa thành phẩm

2. Máy móc thiết bị

 • Trạm trộn bê tông
 • Hệ thống nổ xốp
 • Hệ thống ray trượt, khuôn đổ tấm
 • Hệ thống đầm dùi
 • Hệ thống dỡ tấm
 • Máy duỗi, cắt thép tự động
 • Khuôn đúc
 • Xe nâng máy
 • Cầu container

3. Năng lực sản xuất sản phẩm hiện công suất nhà máy đạt bình quân 1.500.000 m²/năm.

Cùng chuyên mục